Help am lythyrennau arbennig/Hilfe zu Sonderzeichen

Os ydych chi'n chwilio am eiriau efo toau bach (e.e. â) neu umlauts (e.e. ä), dyma'r ffordd teipio nhw i'r geiriadur:

Umlaute und andere Diakritika können folgendermaßen eingegeben werden:

i gael. . . teipiwch
für. . . tippen Sie
ä "a
ö "o
ü "u
ß "s
â ^a
ê ^e
î ^i
ô ^o
û ^u