Johannes Heinecke > Cymraeg
Deutsch
English
Français
<


Arolwg

Dyma arolwg bach i'm diddordebau gwaith ac ieithyddiaethol. Hefyd, mae yna fraslun bywyd. Dewch yn ôl i'm tudalennau, os gwelwch yn dda, achos fy mod yn ychwanegu gwybodaeth arall yn rheolaidd.

Ieithyddiaeth

Fel ieithydd mae gen i ddiddordeb mawr yn yr ieithoedd P-celtaidd (Cymraeg, Llydaweg a Cherneweg). Rydw i'n canolpwyntio ar y Gymraeg ac, ar y llaw arall, gweithio ar broblemau tymp/amser; agwedd/ffurfiau'r agwedd. Mi sgwennais fy nhraethawd PhD ar y pwnc hwn: Temporal Deixis in Welsh and Breton, a'i amddiffynais i ym Mhrifysgol Potsdam ym mis Gorffennaf 1998. Rwan, mae fy nhraethawd wedi cael ei gyhoeddi gan Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg (ISBN: 3-8253-0922-3).

Hefyd mae gen i ddiddordeb yn ieithoedd y Cawcasws, sef yr ieithoedd Nacheg (ieithodd cawcaseg gogleddol dwyrainol: Tsietsieneg, Ingusieg, Batseg). Yma, rwi'n canolbwyntio ar y Dsietsieneg.

Mae'n bosid bod diddordeb mewn llyfrau hyn ganddwch.

trawslythrennwch tudalannau y we mewn gwyddor ddi-ladin i'r wyddor lladin.

Cyhoeddiadau

Rydw i wedi paratoi rhestr fy nghyhoeddiadau. Pan oeddwn i'n gweithio ym Mhrifysgol, wnais i geiriaduron online (Cymraeg-, Tsietsieneg- a Llydaweg-Almaeneg)

Oes arnwch eisiau rhestr symbolau ffoneteg? Dyma daflen symbolau IPA - wedi ei weneud gyda LaTeX - mewn fformat PostScript (wedi ei gzipio) neu PDF.

Georgeg

Rydw i'n ffrind mawr system cysodi textun TeX neu LaTeX. Dyma'r pam dwi wedi datblygu ffont gwyddor Georgeg, (Mxedruli) gyda Metafont. Ac rwan, mae'n hefyd ffont i sgwennu'r Syriac (Aramaeg): Serto.

Cerddoriaeth

Dipyn o wybodaeth am weithgareddau cerddoriol.

Sudoku Solver

Oes angen help Swdocw ganddwch ?

OpenStreetMap

Defnyddiwn mapau OpenStreetMap gyda'ch GPS

Cyfeiriad:

Os oes angen anfon rhywbeth ataf, anfonwch neges e-bost ataf i yn gyntaf: johannes(dot)heinecke(at)wanadoo(dot)fr (newidwch y geiriau mewn cromfachau gyda'r symbolau normal).


Fersiwn o 21ed Tachwedd 2020
johannes(dot)heinecke(at)wanadoo(dot)fr