Johannes Heinecke: Braslun Bywyd

Cymraeg
Deutsch
English
Français
 

Yn ddiweddar

Ers mis mai 1999, rydw i'n cydweithio mewn tîm fel ieithydd cyfrifiaduriol ieithoedd naturiol von France Télécom R&D yn Lannion (Llydaw). Dwi'n gweithio ar semanteg ac ontolegau am drin automategol yr ieithoedd. Mae rhan o'm gwaith ar weld mewn prosiectau IST fel Multilingual Knowledge Based European Electronic Market Place (MKBEEM) ac aceMedia.

Gwaith arall yw syniadaeth ac gweithrediad meddalwedd i ymdrin yr ieithoedd. Mae'r meddalwedd hwn wedi bod yn cael ei ddefnyddio gan wasanaethau'r cwsmeriad France Telecom.

Er gwaethaf fy ngwaith mewn ymchwil diwydiannol dww'in dal i ymdrin problemau ieithyddiaethol (gw. cyhoeddiadau).

1997-1999

Ers dechrau 1997 cydweithiais i mewn prosiectau Resourcenbeschränkte Analyse gesprochener Sprache (DAWAI) a TheLex. Roedd y prosiectau wedi eu trefnu gan Gadair am Ieithyddiaeth Cyfrifiadurol Institiwt yr Iaith Almaeneg i'r Prifysgol Humboldt Berlin.

Ym mhrosiect DAWAI mi ddatblygiwn ni rammadeg (dependency) yr iaith almaeneg yn ddigon galed i drefnu brawddegau anghywir. Mae'r rammadeg hon yn ddadansoddi syntax a semanteg ar yr yn amser.

Mae'r Telex yn brosiect i godi semanteg y berfau almaeneg.

1994-1996

O 1994 i ddiwedd 1996 mi gydweithiodd i mewn prosiect genedlaethol Verbmobil. Gweithiodd ein tîm ni ar prifeiriadur y dadansoddiad. Hefyd mi ddatblygiwn ni feddalfedd i wneud neu gadw geiriadur semantegol gyda'r input oddiwrth lawer o bartneriaid.

Traethawd dothuriaeth

Pan oeddwn ni ym Merlin, sgwennais i fy nhraethawd dothuriaeth Temporal Deixis in Welsh and Breton. Mi amddiffynnais y traethawd hwn fis Gorffennaf 1998 ym Mhrifysgol Potsdam. Yn yr cyfamser cyhoeddwyd fy nhraethawd gan Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg (ISBN: 3-8253-0922-3).

cyn 1994

Yn ystod yr ail dymor 1993 roeddwn i'n gweithion i adran ieithydiaeth y Prifysgol Heidelberg. Roeddwn i'n dysgu cyrsiau mewn ieithyddiaeth damcaniaethol.

Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roeddwn i'n gweithio am lawr o flynyddoedd yng Nghanolfan Gwyddonol yr IBM mewn prosiect i gydnabod iaith llafar.

Amser coleg

Dwi wedi canlyn cyrsiau mewn ieithyddiaeth, iaith a llenyddiaeth yr ieithoedd Semiteg ac Almaeneg ym mhrifysgolion Bonn a Heidelberg. Yn ystod y flwyddyn 1989/1990 oeddwn i yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru ym Mangor am flwyddyn i wneud ieithyddiaeth a Chymraeg. Mi orffenais i ym mis Mawrth 1993 gyda M.A. ym Mhrifysgol Heidelberg

Cyhoeddiadau

Ers i fy orffen fy M.A. mi wnaeth i gyhoeddi nifer o bapurau.

Diddordeb gwyddonol

Mae gen i ddidordeb ieithyddiaethol arbennig mewn ieithoedd P-celtaidd (fel Cymraeg, Llydaweg a Chernyweg). Ond ryi'n canolpwyntio ar y Gymraeg. Hefyd mae gen i ddidordeb mewn tymp/amser/agwedd ac systemau berfol yr ieithoedd y byd. Mi sgwennais i draethawd dothuriaeth amdanano. Yr y pryd dwi'n gweithio ar pynciau typologegol.

Braich arall fy niddordeb yw'r ieithoedd gogleddol-dwyreiniol yr Cawcasws (Tsietsieneg, Ingusieg a Batsbi), yn arbennig ar y Dsietsieneg.

Cerddoriaeth

Mae'r cerddoriaeth yn iaith heb ffiniau, dyweder. Rydw i'n cytuno yn ollol. Ers dwi'n medru cofio mi wnes i gerddoraeith mewn nifer o côau bach neu fawr neu ganais i'r soddgrwth mewn cerddorfeydd.


Wedi newid y tro olaf 3ydd Tachwedd 2000 (jhe)